Školné

Školné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT č. 34/2006 Sb., o předškolním vzdělávání. 


Školné pro MŠ Horní Domaslavice je pro školní rok 2016/2017 na dobu od 1.září 2016 do 30.června 2017  stanoveno ve výši 390,- Kč/měsíčně. Pro občany obce Horní Domaslavice je školné dotováno částkou 200,- Kč/měsíc. Celková částka po odpočtu dotace je 190,- Kč/měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku.


 

Školné Děti 3 - 6 let Poslední rok před nástupem do ZŠ Děti s odkladem povinné školní docházky
Měsíční 390,- / 190,-* 0,- 390,- / 190,-*

* týká se dětí z Horních Domaslavic


Způsob platby:

Převodem - vždy první pracovní týden v měsíci

vnitřní předpis o školním stravování HD.odt (34,8 kB)

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání.odt (41,4 kB) 

 

Kontakt

Mateřská škola Horní Domaslavice 78, 73951
IČ: 72547839
555 440 515
605 267 986

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů školy je Ing. Jaroslav Votýpka, tel. č. +420 737 734 020, email: luston@seznam.cz, kancelář 739 39 Lučina č.p. 1, po telefonické domluvě.
mshdom@seznam.cz