Denní režim školky

Denní režim v naší mateřské škole

 

Náplň vychází ze ŠVP, ročního plánu a třídního vzdělávacího plánu, ze kterého vycházíme a reagujeme na potřeby dětí. Jedná se o běžný typ mateřské školy.

Scházení dětí od 6:45

6:45 – 8:00 Spontánní hrové činnosti, skupinové a individuální činnosti

volné hry námětové, didaktické, konstruktivní, pohybové, pracovní a výtvarné činnosti,

individuální práce s dětmi,

individuálním přístupem pedagogů napomáháme při nápravě řeči

součástí je osvěžení vhodným nápojem a ovocem

 
 

8:00 - 8:20 Pohybová chvilka

8:20 – 8:30 Hygiena

8:30 - 8:50 Svačina

děti si připraví s pomocí paní učitelky svačinku a posvačí

8:50 – 9:15 Řízená činnost, Společný kruh

děti a paní učitelka se usadí do kruhu – symbolu partnerství – kruh stmeluje, nikdo není nadřazený ani podřazený,

tímto rituálem děti vytváří příjemnou atmosféru, v kruhu si sdělujeme všechno zajímavé, společně diskutujeme o tématech a plánujeme svoji denní činnost

9:15 – 11:15 pobyt venku, náhradní činnosti, hygiena

veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování,

každé dítě pracuje svým tempem, skupinky děti jsou také v různém věku, děti mají možnost pracovat v malých i ve větších skupinkách,

11:30 – 12:15 Oběd, čištění zubů, příprava na spánek 

ve školkce si děti po každém obědě myjí zoubky

příprava na oběd, společná chvíle u stolu,

odpočinek s poslechem pohádky, individuální činnosti pro nespavé děti, předškoláky

12:15 – 14:15 Odpočinek

13:15 - 14:15 Náhradní činnosti (v ložnici)

14:15 Hygiena

14:30 Svačina

14.45 – 16.00 Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí

děti se samostatně rozhodují a vybírají si činnost,

učitelka realizuje společné závěry z individuálního plánování,

za příznivého počasí využíváme i odpoledne školní zahradu od 15.00 hodin

 
 
 
Scházení dětí od 6.45 hod.
Spontánní hrové činnosti, skupinové a individuální činnosti – 6.45 -8.00 hod.
Pohybová chvilka 8.00 – 8.20 hod.
Hygiena – 8.20 – 8.30 hod.
 svačina – 8.30 – 8,50 hod.
Činnosti řízené pedagogem -  8,50 -9.15 hod.
Pobyt venku, náhradní činnosti, hygiena -  9,15 – 11,15 hod.
Oběd, čištění zubů, příprava na spánek – 11.30 – 12.15 hod.
Odpočinek – 12.15 – 14.15 hod.
Náhradní činnosti – 13.15 – 14.15 hod ( v ložnici)
Hygiena – 14.15 hod.
Svačina – 14.30 hod.
Spontánní hrové činnosti, rozcházení dětí – 14,45 – 16.00 hod.
 

 

Kontakt

Mateřská škola Horní Domaslavice 78, 73951
IČ: 72547839
555 440 515
605 267 986

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů školy je Ing. Jaroslav Votýpka, tel. č. +420 737 734 020, email: luston@seznam.cz, kancelář 739 39 Lučina č.p. 1, po telefonické domluvě.
mshdom@seznam.cz